Pressemeddelelse 09.02.22:

To utopier, der nu er blevet virkelighed – Lejre Højskole og landsbyklyngen Højskolesletten

Det startede som en utopi – en uopnåelig drøm om at skabe noget nyt, på et fundament af tradition og gamle danske værdier. Det store ønske var at skabe en folkehøjskole, Lejre Højskole, med plads til alle med lyst til udvikling.

Det er nu lykkedes at få utopien omdannet til virkelighed. Lejre Højskole blev 01.12.2021 godkendt som ny folkehøjskole – og i sommeren 2023 er vi klar til at udbyde de lange højskoleophold.

Lejre Højskole
Vi er flyttet ind på ejendommen Grangården i Kr. Såby – og aktiviteterne er i fuld gang. Det eksisterende bygningssæt omdannes over de kommende 18 mdr. til undervisning, opholds- og spisefaciliteter samt lærerboliger – samtidigt bygges en ny elevfløj til 40 elever.

Forstander Heidi Hansen byder indenfor i højskoleuniverset – kig ind på vores nye hjemmeside https://lejrehojskole.dk – hvor I kan følge udviklingen. Allerede i foråret 2022 indbydes til bl.a. højskoleaftener på Lejre Højskole.

Hemmeligheden bag – er innovation, diversitet og lige dele højskoleånd og kommerciel erfaring
Højskoler er rundet af den Grundtvig-Kold’ske andelstanke. Vi ville gerne med andelstanken som grundsten skabe et samlende miljø: Andelstanken version 3.0 – i Lejre Kommune.

Resultatet er opnået, fordi det igennem idégenerering og gennemslagskraft lykkedes at udvikle en ny model for privat/offentligt samarbejde. Lotte Eghøj, der er en af grundlæggerne og bestyrelsesformand, udtaler, at initiativgruppen omkring højskolen har været sammensat af personer, der repræsenterer en diversitet – forskellige kompetencer, holdninger, netværker og indsigter – denne kombination har været altafgørende. Gennem dialogen blev drømmen udviklet – retningen og ambitionerne – blev til virkelighed. Forstander Heidi Hansen, der også er en af grundlæggerne, har været tovholder på ansøgningen til den nye folkehøjskole – der har været et stærkt samarbejde med både skolekreds og Kulturministeriet.

Det at sikre både udvikling og drift af en højskole kræver en blanding af højskoleånd og kommerciel indsigt/erfaring. Der er således brugt mange frivillige ressourcer på at skabe såvel fysiske som økonomiske stabile rammer. Den nye højskole i Lejre er derfor en økonomisk sund og robust institution – der er gode økonomiske rammer og frihedsgrader til at etablere det helt rigtige miljø omkring højskolen.

En ny utopi opstod – en model for landdistriktsudvikling
I forbindelse med overvejelserne omkring finansiering af Lejre Højskole afholdt bestyrelsen i efteråret 2020 en workshop – på det møde opstod tanken – om der via en finansieringsmodel kunne samskabes både en højskole og en landsbyudvikling. Finansieringsmodellen blev omdrejningspunktet for realisering af projekt Lejre Højskole. Den samlede finansieringsramme på 36 mio. til Etape I bliver gennemført med 1/3 egenkapital, 1/3 Kommunekredit med garanti fra Lejre Kommune samt 1/3 almindelig realkreditfinansiering. Sparekassen Sjælland har stillet en finansieringsramme til rådighed for ejendomskøb samt realkreditfinansiering.
“Vi er i meget glade for at kunne støtte op om Lejres nye folkehøjskole, som er en stor gevinst ikke kun for højskolens kommende elever, men også lokalområdet” lyder det fra Thomas Kullegaard, formand for Sparekassen Sjælland Fonden, som ligeledes har doneret 100.000 kr. til den nye højskole i Lejre.

Den grundlæggende idé om landsbyklyngen – med differentierede boligtyper
Overordnede elementer i landsbyklyngen: Fællesskaber i nærheden af den nye kulturinstitution – Lejre Højskole.
Vi ville gerne skabe et alternativ med betalbare boliger i lokalområdet – så vi tog et nyt greb – andelsboliger. Andelsboliger er en velkendt boform, der bl.a. er velegnet til familier med en indkomst og/eller ældre, der ikke har mulighed for at erhverve ejerboliger.

Der er taget udgangspunkt i, at en af de store trends i bosætning er differentieret bosætning – med et miks af andelsboliger, ejerboliger og almene boliger. Den måde at bo på betyder, at mennesker med forskellige ressourcer, interesser og behov bor i en klynge, hvor fællesskaber understøttes af organiseringen, sammenholdet ved at bo i en klynge. Denne form for (landsby)udvikling med forskellige ejerstrukturer – er ret unik. Planen er, at landsbyudviklingen bliver et bæredygtigt træbyggeri.

Planen for Højskolesletten er nu
Andelsboligerne og de almene boliger vil blive opført af et alment boligselskab. De indledende møder med arkitekter og øvrige rådgivere er igangsat. Andelsboligerne vil blive udbudt i foråret 2022 – hvor skolekredsens medlemmer har mulighed for at købe – forinden boligerne udbydes offentligt. Verdenskongressen for Arkitektur kommer til DK primo 2023 – her kan vi fremvise et eksempel på kulturiværksætteri og landdistriktsudvikling.

Med synergi i lokalsamfundet
Lokalsamfundet har udvist god interesse og opbakning for denne udvikling midt i Lejre – en enig kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har udvist stor velvillighed til at indgå som aktiv medspiller i innovationsprocessen med aktiv dialog med politikere og embedsmænd i udviklingsforløbet.

Borgmester Tina Mandrup udtaler: Både som borgmester og tidligere skoleleder er det glædeligt at se Lejre Højskole slå rødder og vokse op midt i den skønne natur ved Kirke Såby. Den nyetablerede højskole udgør allerede et spirende, fælles, kulturelt mødested i området.

Lejre Højskole har indgået et strategisk samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land – nationalparkchef Anders Bülow udtaler, at han ser et stort perspektiv i dette samarbejde.

Vil du vide mere?
Følg udviklingen på Lejre Højskoles hjemmeside: https://lejrehojskole.dk

 

Kontaktperson for yderligere info:
Bestyrelsesformand Lotte Eghøj, mobil 53623117