Værdigrundlag

Lejre Højskoles værdier sætter ord på det helt særlige ved Lejre Højskole, som skal afspejles i måden vi er sammen på, undervisningen og stemningen på højskolen.

Lejre Højskole er sat i verden for at inspirere mennesker til at forme et eget bæredygtigt og meningsfyldt liv og virke. Det udfoldes i vedtægterne i disse værdier (download vedtægter).

Lejre Højskole er en almen højskole inspireret af Grundtvig, Kierkegaard og Rudolf Steiner
Vi tror, det moderne menneske har brug for filosofisk inspiration for at forholde sig oplyst til tidens udfordringer og lives tilskyndelser.

Vi tager afsæt i tre filosofiske tænkere for at sikre, at højskolen er scene for alsidig oplysning, og frie, inspirerede samtaler med plads til at undres.

Vi ønsker, at højskolens traditioner, samvær og samtaler afspejler et frit åndsliv inspireret af en udogmatisk, kulturkristen tilgang.

Lejre Højskole er et sted hvor livsglæde og virkelyst udfoldes

Vi tror, at livsglæde giver mennesket robusthed og styrke til at overkomme hverdagen og livets udfordringer.

Vi ønsker, at højskolens undervisning og samvær, giver mulighed for at bruge krop og sanser aktivt, og for at udtrykke livsglæde og begejstring.

Lejre Højskole er ramme for ligeværdige menneskemøder
Vi mener, at alle mennesker har en plads og en betydning i verden, uanset evner og ydre bidrag. Vi ønsker, at skabe rammer for hjertelige og nærværende menneskemøder på tværs af alder, race, religion, køn, evner, social status og holdninger.

Vi ønsker, at undervisning, samvær og samtaler udtrykker respekt for andres livsvalg og livsvilkår.

Lejre højskole inspirerer til et bæredygtigt liv

Vi ønsker at inspirere højskolens elever og kursister til at forme og udfolde et bæredygtigt liv med en sund balance mellem krop, sjæl og ånd.

Vi ønsker, at højskolen skaber rammer for at elever og kursister afprøver nye sider af sig selv, og herved opøver mod til at turde, tillid til at kunne og styrke til at overkomme.

Lejre Højskole tilbyder lange ophold og korte kurser

Lange ophold

Lejre Højskole tilbyder Lange Højskole ophold

Læs mere her…

Korte kurser

Lejre Højskole tilbyder Korte kurser

Læs mere her…
TILMELDING LANGE OPHOLD
TILMELDING KORTE KURSER