Skolekredsen

Lejre Højskole er en uafhængig selvejende institution, og skolekredsen står bag skolens oprettelse og understøttelse som virksomhed. Skolekredsen vælger en bestyrelse, der i praksis varetager højskolens styring og ledelse ifølge højskolens vedtægter. Medlemmer af skolekredsen og bestyrelsen hæfter ikke personligt for højskolens gældsforpligtelser og aftaler.

Generalforsamling
Skolekredsens medlemmer har krav på at få indsigt i højskolens økonomi på den årlige generalforsamling. Her bliver der fremlagt et regnskab, som skal være revideret af en ekstern revisor. På generalforsamlingen får skolekredsen også indblik i kommende planer for udbud af linjer og kurser. Første årsregnskab blev fremlagt på generalforsamling den 30. april 2022.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling 2023, lørdag den 25. marts, kl. 13.30 til ca. 16.30/17.00. Generalforsamlingen afholdes i Spisesalen (længen) på højskolen. Der er sendt mail ud til alle medlemmer af Skolekredsen med dagsorden og præsentation af bestyrelsesmedlemmer og nye kandidater.

Skolekredsen mens vi bygger en højskole
Skolekredsen er et fællesskab for voksne, som gerne vil være med til at rejse en lokal kulturinstitution i Lejre og et nyt højskoletilbud til hele landet.

Som medlem af skolekredsen kan du i forhold til din egen vurdering af tid og energi bidrage til:

  • At understøtte initiativet ved at være medlem.
  • Positiv omtale af højskolen (familie, venner, kolleger, lokalsamfundet, sociale medier).
  • Crowdfunding (måske skal vi skaffe penge til at køb af ejendommen).
  • Rådgive ud fra din faglighed og erfaring.
  • Deltage i projektarbejde.
  • Bidrage til konkrete praktiske opgaver (fx plante læhegn, lave mad/bage kager til møder…).

Information, foredrag, årsmøde
Som medlem af skolekredsen får du information om højskole-projektets fremdrift, og skolekredsen bliver indbudt 1-2 gange om året til særlige foredrag. Når højskolen åbner for elever, vil der blive afholdt et årsmøde en lørdag i slutningen af september måned.

Vil du være med?
Det koster 200 kr. i kontingent om året at være medlem af skolekredsen. Send en mail med din motivation for at blive medlem af skolekredsen til Lejre Højskole – kontakt@lejrehojskole.dk.
Se vedtægter her (link som åbner til PDF-fil).

Lejre Højskole tilbyder lange ophold og korte kurser

Lange ophold

Lejre Højskole tilbyder Lange Højskole ophold

Læs mere her…

Korte kurser

Lejre Højskole tilbyder Korte kurser

Læs mere her…
TILMELDING LANGE OPHOLD
TILMELDING KORTE KURSER