Valgfag

På Lejre Højskole tilbyder vi valgfag som du kan vælge mellem i en periode på 8-12 uger. Valgfagene følger årets forløb så aktiviteter udbydes på de tidspunkter af året, hvor det er mest relevant.

Sejlads og havedyrkning er fx mest relevant og behageligt i perioden fra midt april til midt oktober. Plantefarvning skal foregå, når planterne gror i naturen. Og i årets mørke måneder, er der aktiviteter inden døre, som er mere oplagte, fx håndværk og håndarbejde.

Du vælger to valgfag af gangen, to gange i løbet af året. Valgfagene skifter på samme tidspunkt som linjefagene. Et valgfag ligger mandag eftermiddag og et andet torsdag morgen.

Vores valgfag

Havekursus omfatter undervisning i køkkenhavens kulturhistorie, køkkenhavens indretning, praktiske øvelser i haven, samarbejde om forarbejdning af årstidens fødevarer.

Madkunst omfatter undervisning i at sammensætte sund, nærende kost med årstidens grøntsager, samt at fremstille måltider som smager godt og præsenterer sig æstetisk. Der lægges vægt på at undgå madspild og at benytte lokale fødevarer.

Naturdannelse naturnære driftsformer med hensyn på naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi (drift uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og sprøjtning). Evidensbaseret naturpleje, naturgenopretning, naturtyper og deres pleje samt artspleje. Studier af genopretningsindsatser og deltagelse i øvelser/aktiviteter enten på højskolens område eller i lokalområdet.

Jagt og vildtpleje: undervisning i Jagtloven, kendskab til vilde og udsatte dyr i Danmark, vildtbiologi og vildtpleje, jagtformer og jagtetik. (Undervisning i skydeteknik, våbenlære, våbenkursus og sikkerhed kan evt. aftales i weekenden med egenbetaling i samarbejde med Danmarks Jægerforbunds lokale afdeling, såfremt der er elever som ønsker at få jagttegn).

Valgfag fortsat

Træsløjd fx arbejde med undervisning i materialekendskab, struktur, kulturhistorie, design, recycling af f.eks. møbler.

Metalsløjd fx undervisning i materialekendskab, struktur, kulturhistorie og sikkerhed, arbejde i skolens smedje med jern eller kobber.

Bushcraft: arbejde med naturens materialer og former – vi skaber brugsgenstande og kunst udelukkende ved brug af hvad vi kan finde i naturen.

Nørklerier: Strik, hækling, broderi, plantefarvning mm. Vi arbejder med forskellige teknikker og lader os inspirere af nutidige og gamle teknikker, med blik for genbrug og restebrug.

Recycling – Tekstil – særligt med vægt på omsyning af tøj, duge, sengetøj. Fokus på genbrug og bæredygtighed.

Plasticering i ler, træ eller sten (herunder undervisning i plasticering som kunstart, kunsthistorie, materialekendskab, form-principper og arbejde med egent plasticeringsprojekt/skulptur).

Tegn og Mal: undervisning i maleriets komponenter, teknikker og materialer (farve, flade, linje, komposition, lys/mørke), kunsthistoriske eksempler, kunstbetragtning.

Litteratur og skrivekursus: der arbejdes med udtrykke sig på skrift, ved hjælp af forskellige genre herunder digte, prosatekser, retorik og taleskivning.

Filosofi undervisning med udgangspunkt i forskellige filosofiske emner og filosoffer sat i relations til en moderne hverdag. Bl.a. Søren Kierkegaard, K. E. Løgstrup, Grundtvigs menneske og kristendomssyn.

Penge og privatøkonomi er undervisning i at forstå hvordan penge og privatøkonomi hænger sammen. Hvad er en forsikring og hvad er godt at have, hvilke forskellige former for lånetyper findes der, hvordan læser man sin forskudsopgørelse og skatteberegning, hvordan lægger man et budget, sparer op og sikrer sin pension.

Højskole ophold – Lange ophold

Selvforsyning og bæredygtigt jordbrug

Lejre Højskole tilbyder Selvforsyning og bæredygtigt jordbrug

Læs mere her…

Natur- og Friluftsliv

Lejre Højskole tilbyder Natur- og Friluftsliv

Læs mere her…

Keramik

Lejre Højskole tilbyder Keramik

Læs mere her…

Kystfriluftsliv

Lejre Højskole tilbyder Kystfriluftsliv

Læs mere her…

Re-design og bæredygtigt håndarbejde

Lejre Højskole tilbyder Re-design og bæredygtigt håndarbejde

Læs mere her…

Bådebygger og Maritimt håndværk

Lejre Højskole tilbyder Bådebygger og Maritimt håndværk

Læs mere her…