Job på Lejre Højskole

En ny højskole har brug for kompetente og erfarne undervisere, som er fortrolige med kostskolelivet og det særlige felt, det er at undervise på en højskole. Vi har også brug for robuste folk, som kan håndtere en hverdag et helt nyt sted, og har lyst og energi til at grundlægge alting fra begyndelsen.

Lejre Højskole har det princip, at alle stillinger bliver slået op offentligt. Der bliver afholdt informationsmøder for alle interesserede, hvor man kan høre mere om projektet og besøge stedet.

Information om informationsmøder og stillingsbeskrivelser/-opslag offentliggøres her og på højskoles facebook. Alle stillinger lægges desuden op på Højskolernes Forenings hjemmeside se Ledige job på folkehøjskoler i Danmark – FFD

Det vi lægger vægt på

Når stillingerne skal besættes, lægger vi vægt på:

  • Faglig dygtighed inden for et eller flere relevante områder for Lejre Højskole.
  • Pædagogisk erfaring med at formidle/undervise.
  • Erfaring med undervisning på højskole (herunder regler om undervisning af bred, almen karakter: UBAK).
  • Erfaring med og lyst til kostskolearbejde og at arbejde med hjemlighed.
  • Erfaring med relationsarbejde med målgruppen, herunder vejlede og være mentor.
  • Evne til at udøve selvledelse inden for skolens værdigrundlag, og udfolde undervisning ud fra intensionerne i skolens indholdsplan.
  • Personlige kompetencer: Robusthed, livsenergi, glæde, vedholdenhed, evne til at navigere i det uforudsigelige.
  • Tilknytning til lokalsamfundet.

Aktuelt kan projektet ikke imødekomme ønsker om besøg og individuelle samtaler.

Lejre Højskole tilbyder lange ophold og korte kurser

Lange ophold

Lejre Højskole tilbyder Lange Højskole ophold

Læs mere her…

Korte kurser

Lejre Højskole tilbyder Korte kurser

Læs mere her…
TILMELDING LANGE OPHOLD
TILMELDING KORTE KURSER