Bæredygtighed

Lejre Højskole bruger begrebet bæredygtighed på flere måder.

Bæredygtigt liv og virke
Højskolen har som mission at inspirere mennesker til at forme et eget bæredygtigt liv og virke. Bæredygtighed handler her om at finde den rette blanding af pligter, fritid, det planlagte, det spontane, stilhed, poesi og glæde i livet.
Den tanke afspejler sig i højskolens hverdag, fx ved at tre dage om ugen handler om daglig fordybelse, og at der alle uge er fri tid, som du selv bestemmer over.

Bæredygtighed: Natur og klima
Linjen Selvforsyning og bæredygttigt jordbrug handler om bæredygtige fødevarer og om kendskab til, hvordan en helt almindelig køkkenhave kan bidrage til biodiversitet. Højskolens have dyrkes økologisk/biodynamisk, hvor der ikke bruges sprøjtemidler eller tilføres kunstig gødning.

På Linjerne Kystfriluftsliv og Natur- og Friluftsliv arbejder vi med bæredygtighed i både stor og lille skala. Når vi tager på tur har vi fokus på at have så lille et CO2 aftryk som muligt. Vi tager på tur i den danske natur, bevæger os til fods, på cykel eller for sejl. Vi passer godt på vores udstyr og har fokus på selv at fremstille og reparere de ting vi har brug for.

På vores udefag arbejder vi aktivit med natursyn, naturgenopretning og biodiversitet. Hvordan kan vi opleve, dyrke, formidle mm samtidig med at vi passer godt på naturen og vores lokale miljø?

På alle linjer har vi fokus på forbrug, genbrug, reperationer og brug af minimale og naturlige ressourcer.

Bæredygtighed i livet mellem mennesker
I fællesfaget Livsoplysning arbejder vi med at skabe bæredygtige fællesskaber mellem mennesker, hvor der er plads til alle, og hvor der foregår noget, som alle kan være med til. Nogle gange inviterer vi gæster udefra, for at mærke glæden ved at give noget til andre.
Bæredygtighed i det sociale udøves ved at vi samtaler om oplevelser, beslutninger, problemer og konflikter. Det gør vi i forskellige grupper (i fagene, på bogruppemøder og fællesmøder), hvor vi øver os i demokratiske samtaler og i at tage gode beslutninger.

Bæredygtighed: Mad
Lejre Højskole bruger så vidt muligt økologiske/biodynamiske fødevarer. Fødevarerne (frugt, grønt, korn, kød) købes hos lokale producenter for at understøtte det lokale liv og for at undgå lang transport.
Vi bruger årstidens fødevarer.
Rester fra køkkenet genbruges så vidt muligt, og grønt affald komposteres i gartneriets kompost mhp at blive brugt som gødning.

Bæredygtighed: Byggeri og energi
Lejre Højskole bor på en gård bygget i perioden 1883-1914. Gården restaureres nænsomt, så vi bevarer det historiske udtryk og den særlige ånd, som er på stedet.
Nye elevhuse bygges med omtanke for bæredygtige materialer og bæredygtig opvarmning. Det handler både om klima og om økonomi.

Lejre Højskole tilbyder lange ophold og korte kurser

Lange ophold

Lejre Højskole tilbyder Lange Højskole ophold

Læs mere her…

Korte kurser

Lejre Højskole tilbyder Korte kurser

Læs mere her…
TILMELDING LANGE OPHOLD
TILMELDING KORTE KURSER