Vejledning

Alle elever tilbydes vejledningssamtaler 3 gange i løbet af et højskoleophold.

Hvorfor nu det?
Idéen med vejledning er, at du får sat ord på dine forventninger til højskoleopholdet. Du har måske noget, du gerne vil blive bedre til eller ønsker at være særligt opmærksom på. Samtalen skal støtte dig i at få fokus på det, som er vigtigt for dig.

Hvem vejleder?
Det vil være din huslærer, som bliver din vejleder. Huslæreren er den højskolelærer, som er knyttet til det hus, du bor i sammen med 9 andre elever.

Hvis du har særlige ønsker til vejledning, fx faglig vejledning i forhold til valg af uddannelse, så kan du få en anden højskolelærer som vejleder.

Hvor meget vejledning?
Du vil blive tilbudt en vejledningssamtale i begyndelsen, i midten og ved afslutningen af dit højskoleophold. Samtaler lægges ind i skemaet for ugens forløb.

Når der er brug for mere
Elever som er på højskole som led i et forløb med afklaring af uddannelses- eller jobparathed tilbydes samtaler så ofte, som det er aftalt i handlingsplanen for eleven. Her vil samtaler og handleplaner følge kommunens retningslinjer.

Vidnesbyrd
Når du afslutter dit højskoleophold, får du et kort vidnesbyrd, som er skrevet af højskolens lærere. Et vidnesbyrd sætter ord på, hvordan vi har set dig bidrage til fællesskabet, og hvor vi ser, at du har udviklet dig i den tid, vi har været sammen.

Højskole ophold – Lange ophold

JordTilBord

Lejre Højskole tilbyder JordTilBord

Læs mere her…

SocialPilot

Lejre Højskole tilbyder SocialPilot

Læs mere her…

NaturLiv

Lejre Højskole tilbyder NaturLiv

Læs mere her…