Medarbejdere

Sekretariatsleder Mette Højby Germansen

Mette Højby Germansen er ansat som sekretariatsleder på Lejre Højskole. Hun varetager højskolens daglige drift, den videre udvikling og understøtter bestyrelsen i dens arbejde.

Mette har en baggrund som efterskolelærer, friluftsvejleder og er cand.pæd i pædagogisk antropologi. Hun har tidligere været ansat i højskoleforeningen, hvor hun arbejdede med at udvikle højskolepædagogikken, og kommer senest fra en stilling som Lektor ved Center for pædagogik, Professionshøjskolen Absalon. Frem til ansættelsen var Mette en aktiv del af Lejre Højskoles skolekreds og har også siddet i bestyrelsen.

Lejre Højskole tilbyder lange ophold og korte kurser

Lange ophold

Lejre Højskole tilbyder Lange Højskole ophold

Læs mere her…

Korte kurser

Lejre Højskole tilbyder Korte kurser

Læs mere her…
TILMELDING LANGE OPHOLD
TILMELDING KORTE KURSER