Valgfag og Emneuger

Valgfag

Om fredagen er der valgfag en hel dag med mulighed for at fordybe sig i et emne. Nogle valgfag varer 1 dag og andre valgfag foregår som et forløb.

Vi arbejder med at udbyde valgfag inden for disse temaer:
Havekursus omfatter undervisning i køkkenhavens kulturhistorie, køkkenhavens indretning, praktiske øvelser i haven, samarbejde om forarbejdning af årstidens fødevarer (et tilbud til elever, som ikke er på linjen JordTilBord).

Madkunst omfatter undervisning i at sammensætte sund, nærende kost med årstidens grøntsager, samt at fremstille måltider som smager godt og præsenterer sig æstetisk. Der lægges vægt på at undgå madspild og at benytte lokale fødevarer.

Sejlads og kystfriluftsliv omfatter undervisning i at ro, sejle og færdes på vandet, samt friluftsliv ved kysten. Der sejles i traditionelt klinkbyggede træbåde, som er brugsbåde fra lokalområdet (Isefjords-både).

Social skabelse er undervisning i, hvordan man kan virke skabende i fællesskaber mellem mennesker, og hvordan traditioner, ritualer og fester kan skabe sammenhængskraft i en gruppe. Faget er et tilbud til elever, som gerne vil opleve noget af det, der foregår på linjen SocialPilot. Faget udbydes projektorienteret op til en begivenhed på højskolen, hvor eleverne på valgfaget deltager i at udfolde en konkret begivenhed.

Valgfag fortsat

Naturpleje og naturgenopretning: Undervisningen i at pleje naturen, understøtte artsrigdom og gennemoprette naturområder. Undervisningen sker projektorienteret i samarbejde med lokale aktører (skovdistrikter og nationalpark).

Påskekoncert og julekoncert: Et valgfag som handler om at sammensætte et program for hele højskolens påske- og julekoncerter, samt vælge eller selv skrive tekster. Eleverne udvikler selv form og indhold sammen med højskolens musiklærer.

Håndarbejde fx sy, strikke, hækle, spinde garn af uld, plantefarvning af garn.

Træsløjd fx arbejde med undervisning i materialekendskab, struktur, kulturhistorie og sikkerhed, arbejde på skolens træværksted.

Bådebyggeri omfatter undervisning i håndværk som er knyttet til at bygge og vedligeholde traditionelle klinkbyggede både.

Malerkunst er undervisning i maleriets komponenter (farve, flade, linje, komposition, lys/mørke), kunsthistoriske eksempler, kunstbetragtning, fælles øvelser og fri maling efter eget ønske.

Penge og privatøkonomi er undervisning i at forstå hvordan penge og privatøkonomi hænger sammen. Hvad er en forsikring og hvad er godt at have, hvilke forskellige former for lånetyper findes der, hvordan laver man forskudsopgørelse og skatteberegning, hvordan lægger man et budget, og hvad med opsparing og pension.

Temadage som kan handle om at slibe knive og værktøj, smedearbejde i jern, samt henkoge eller sylte årstidens grøntsager.

Emneuger

Emneuger er en uge, hvor vi stiller skarpt på noget af det, som højskole handler om, nemlig demokratisk dannelse og livsoplysning på den lidt større skala. Meningen med disse uger er, at vi får talt om de store temaer, som vi alle sammen går og bøvler med at forholde os til.

Emneugerne handler om:

Demokrati & fællesskab: Her sætter vi fokus på, hvordan vi tager beslutninger sammen i et fællesskab, og hvordan vi sikrer, at alle har en stemme i vores samfund. I foråret ligger emneugen om demokrati op til Grundlovsdag, som eleverne på linjen SocialPilot arrangerer.

Det etiske menneske: Etik handler om hvordan vi tænker og ser os selv som menneske. Hvad er fx et godt liv, og hvornår er det vigtigt at tage hensyn til andre end sig selv. Vi sætter fokus på nogle af de store etiske spørgsmål, som rumsterer i tiden. Højskolens elever er med til at vælge, hvad emneugen skal handle om.

Verdensborger: Denne uge tager vi de helt store emner op som vedrører verdenssamfundet fx klimakrise, miljøspørgsmål, fattigdom, krig og menneskerettigheder. Vi taler om, hvordan man som helt almindeligt menneske kan se og forstå sig selv i forhold til disse meget store spørgsmål.

Religion og religiøse fællesskaber (kun på forårshold): Her tager vi emner op, som er aktuelle og har et religiøst element, fx forholdet til det andet menneske, seksualitet, eller forholdet mellem mand og kvinde.

Højskole ophold – Lange ophold

JordTilBord

Lejre Højskole tilbyder JordTilBord

Læs mere her…

SocialPilot

Lejre Højskole tilbyder SocialPilot

Læs mere her…

NaturLiv

Lejre Højskole tilbyder NaturLiv

Læs mere her…