SocialPilot

SocialPilot er et højskoleophold for dig, som er nysgerrig på, hvordan mennesker trives og udvikler sig sammen i fællesskaber. Hvor JordTilBord dyrker højskolens køkkenhave, og linjen NaturLiv arbejder med naturpleje og naturgenopretning, kommer du til at arbejde med at udvikle og pleje det sociale fællesskab på højskolen.

På linjen SocialPilot lærer du om, hvordan mennesker fungerer i fællesskaber, og hvordan man kan skabe gode rammer for alt det der er fælles med plads til alle. Du lærer om, hvordan traditioner, ritualer og fejringer giver mening og fælles fortællinger, som gør mennesker glade og giver mening.

Du bliver nysgerrig på mennesker, og kommer til at forundres og glædes over at virke skabende i det fælles. Du vil blive udfordret og lære en hel masse om dig selv og andre. Du kommer til at prøve dig selv af i forskellige situationer og mærke, hvad der sker med dig, og mellem mennesker. Du bliver udfordret til også at lære at takle det uvante og konflikter. Det øver vi os på sammen.

For i sandhed at kende verden skal du se dybt ind i dig selv. Og for i sandhed at kende dig selv skal du interessere dig oprigtigt for verden.

Rudolf Steiner (1861-1925)

1

Rammer der udvikler fællesskabet

På Linjen SocialPilot arbejder vi sammen om at skabe indhold og aktiviteter for hele højskolen i den fælles tid. Eleverne fra SocialPilot står for forskellige begivenheder i løbet af året, som er fælles for alle på højskolen. Og for begivenheder, hvor vi inviterer gæster udefra.

Vi skal arbejde med at udfolde små og store begivenheder i hverdagen og i weekenden. Vi skal skabe hyggelige rammer for alle ved at pynte op og skabe smukke rammer med årstidens materialer fra naturen. Du kommer til at arbejde med at finde dit eget æstetiske udtryk i, hvordan du skaber rammer for andre.

Elever fra linjen står for at udfolde traditioner og fejringer, som taler ind i årstidens temaer og stemninger. Du bliver fortrolig med, hvordan forskelligt indhold i en begivenhed (fx at synge sammen, at bevæge sig sammen, at lytte til et digt eller at sige et vers sammen) virker på dig selv og på andre. Du bliver også fortrolig med, hvad ritualer gør ved mennesker og hvornår ritualer er vigtige i et fællesskab.

Det store perspektiv

Bæredygtighed handler også om, hvordan vi omgås hinanden i lidt større fællesskaber i lokalsamfundet, og i de helt store fællesskaber.

I undervisningen på linjen lærer du om fællesskabets historie i Danmark, og hvordan vores velfærdsstat er formet af samarbejde om det fælles gennem fx andels- og fagbevægelsen. Du lærer om det særlige ved fællesskab i Danmark i forhold til andre lande, og hvordan vores samfund og vores demokrati er præget af bestemte værdier og fællesskabsforståelser.

Du får indsigt i, hvordan mennesker virker og lever sammen i Danmark og i andre dele af verden. Du får indblik i hvordan ritualer og fejringer er et element i at skabe fællesskab mellem mennesker, og fortælling i det enkelte menneskes liv.

Vi tager på ekskursioner i lokalområdet og møder mennesker, som lever i forskellige boformer og fællesskaber – og hvad det gør ved dem. Du vil møde forskellige forståelser af, hvad der kan være indhold, mening og retning i et fællesskab, så du kan danne dig din egen mening.

1

Den du er, når du har været på linjen SocialPilot

  • Du ved, hvad det gør ved mennesker at være en del af et fællesskab
  • Du har din egen holdning til, hvordan du byder ind i og bidrager til fællesskaber.
  • Du ved en masse om, hvordan traditioner, fejringer og fester er en del af menneskers liv alle steder i verden – og du har prøvet at skabe traditioner, fejringer og fester på højskolen.
  • Du ved noget om at planlægge, gennemføre og evaluere en aktivitet, og at samarbejde med andre om at lykkes.
  • Du er fortrolig med hvordan friluftsliv og oplevelser i naturen skaber fællesskab og kan styrke fællesskab og samvær mellem mennesker.
  • Du er klar til at tage ansvar og være medbærer af sociale aktiviteter for din familie, for vennerne eller på studiet.
  • Du har måske lyst til at tage en uddannelse, som handler om at arbejde med mennesker, om at udvikle mennesker, eller arbejde med ledelse.

Datoer:
Pris:

Skema, se mere her...

Livet på højskolen, læs mere her

Højskole ophold Lange kurser

JordTilBord

Lejre Højskole tilbyder JordTilBord

Læs mere her…

NaturLiv

Lejre Højskole tilbyder NaturLiv

Læs mere her…

Valgfag

Lejre Højskole tilbyder Valgfag

Læs mere her…