NaturLiv

NaturLiv er et højskoleophold for dig, der gerne vil lære den danske natur at kende. For dig, der har lyst til at færdes og opholde dig i naturen året rundt, i skoven, i det åbne landskab eller ved kysten.

Du kommer til at bevæge dig og opholde dig meget uden for. Du får røde kinder, bliver våd og vindblæst, og er træt om aftenen. Du lærer at være stille med dig selv ude i naturen.

NaturLiv er også en linje for dig, der interesserer sig for emner som klima, miljø, bæredygtighed og spørgsmålet om, hvordan vi efterlader naturen til kommende generationer. Du kommer til at prøve naturpleje i praksis, og lære noget om at genoprette natur og skabe biodiversitet til glæde for dyr og mennesker.

Naturen kan være rum for mange aspekter i menneskets liv. Du kommer til at skabe kunst i lille skala ude i naturen, og møde mennesker, som bruger naturen til kunst, undervisning og til at finde indre ro.

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns

Søren Kierkegaard (1813-1855)

1

Vi skal skabe og formidle naturen

På linjen NaturLiv kommer du til at arbejde med naturpleje og naturgenopretning. Vi samarbejder om at passe og pleje højskolens skov og fælles udearealer. Du lærer at slå med le og beskære. Du lærer at slibe dine værktøjer. Og du skal være med til at bygge redesteder til insekter og arbejde med at udvikle og studere biodiversitet i praksis.

Du kommer til at deltage i projekter, som handler at få naturen ind i byen på en meningsfuld måde, og du kommer til at være med til naturpleje og naturgenopretning i projekter i lokalområdet omkring højskolen. Du kommer til at bruge din krop og mærke dig selv på nye måder.

Vi skal arbejde med at fortælle om naturen, og hvordan man åbner naturen for mennesker gennem fx friluftsliv, kunst eller håndværk. Vi skal selv lave kunst i naturen (land-art) og opleve, hvordan vores værker bruges af andre og påvirkes af naturen.

Vi skal på mange ture ud i Lejre-egnens smukke natur, hvor du vil opleve marker, skove, istidslandskaber og de smukke fjordområder. Undervejs hører du om, hvordan kulturhistorie og levet liv kan ses som spor i landskabet.

Det store perspektiv

På linjen NaturLiv har vi fokus på det store perspektiv i at bevare naturen og samtidig give plads til at naturen kan bruges (fx til fødevareproduktion). Du kommer til at lære om bæredygtighed og naturetik, og beskæftige dig med store spørgsmål som , hvad vi efterlader til kommende generationer, og hvad der er fælles ansvar både i lokalt perspektiv, på landsplan og på globalt plan. Vi kommer til at tale om og diskutere, og være både enige og uenige om valg, løsninger og retning på klima og bæredygtighed.

I undervisningen på linjen lærer du om dyr og planter i den danske natur, om forskellige traditioner for hvordan vi bruger naturen. Vi er et land med en lang tradition for at bruge naturen til intensiv produktion både på landet, i skoven og ved kysten. Vi kigger ind i, hvad det har gjort ved os som folk, og hvad der er nye toner og takter i moderne brug af naturen.

Vi tager på ekskursioner i lokalområdet og møder mennesker, som lever af at pleje og genoprette naturen, eller bruger naturen på spændende måder. Du kommer til at opleve forskellige holdninger til natur, og vil sikkert også blive både provokeret og forarget.

1

Den du er, når du har været på linjen NaturLiv

  • Du ved hvordan man kan pleje og genoprette natur i Danmark.
  • Du har din egen holdning til natur og bæredygtighed ud fra viden om, hvordan naturen påvirkes af menneskers adfærd.
  • Du ved noget om traditioner for hvordan vi bruger naturen i Danmark og har mødt mennesker med forskellige holdninger og livsstil.
  • Du er fortrolig med naturen året rundt og kender dyr naturen i skove, ved kysten og i det åbne landskab.
  • Du kan fortælle om naturen til andre, og kan inspirere andre til at bruge naturen til at finde ro, til at være sammen med andre, til oplevelser og til kultur.
  • Du har måske lyst til at tage en uddannelse, som handler om naturpleje, naturformidling eller om friluftsliv.

Datoer:
Pris:

Skema, se mere her...

Livet på højskolen, læs mere her

Højskole ophold Lange kurser

JordTilBord

Lejre Højskole tilbyder JordTilBord

Læs mere her…

SocialPilot

Lejre Højskole tilbyder SocialPilot

Læs mere her…

Valgfag

Lejre Højskole tilbyder Valgfag

Læs mere her…