Forside Værdigrundlag Linjer & Fag Ledelse Stedet

Lejre Højskole

Natur  Kultur  FællesskabAdresse

Lejre Højskole

Bjergskovvej 2

4060 Kirke Såby

CVR. Nr: 41714859

Kom i kontakt

M: 5140 1525

E: Kontakt@lejrehojskole.dk
Sociale medier

Følg hos på facebook

Værdigrundlag

Lejre Højskole er inspireret af Grundtvig, Kierkegaard og Rudolf Steiner (læs mere om de tre her), og den inspiration udtrykkes i værdibegreberne virkelyst, fællesskab, ligeværd og livskunst.

Virkelyst: Begrebet virkelyst omfavner noget helt eksistentielt, nemlig glæden ved at stille sig ind i livet og tage begejstret fat i det, der møder os. At virke er at gøre, at handle, at få noget til at ske, at være aktiv og ikke mindst at ville noget.

Vi mener, at livsglæde og lysten til at være aktiv i eget liv, også med det helt enkle og nære, styrker os til at forstå og navigere i den kompleksitet, som det moderne menneske står over for.

Fællesskab: Det moderne menneske er udfordret af at finde en balance mellem at være deltager i eget liv og deltager i fællesskabet. Vores samfund har brug for, at alle bidrager til store og små fællesskaber, for at vi kan opretholde tilliden til hinanden og fællesskabsfølelse på tværs af forskellige grupperinger.

Eleverne på højskoleophold skal få øje på sig selv som deltager og bidragyder i både små og store fællesskaber, herunder også som verdensborgere. Det er i mødet med andre, at vi får øje på os selv og inspiration til at gå nye veje.

Ligeværd: Ligeværd betyder, at alle mennesker har en plads og en betydning, uanset evner og ydre bidrag til verden.

Højskolen vil skabe rammer for hjertelige og nærværende menneskemøder på tværs af alder, race, religion, køn, evner, social status og holdninger. Oplevelsen af at have en selvfølgelig plads i et fællesskab giver livsglæde, samhørighed og håb om, at vi kan forme en fælles fremtid.

Højskolen hviler på et kristent kulturgrundlag, som praktiseres gennem højtideligholdelse og fejring af kristne højtider. Det udtrykkes også ved at vi øver os i at se med milde øjne på andre og på os selv. Og i respekten for andres livsvalg og synspunkter, uagtet om vi er enige eller ikke.

Livskunst: Alle mennesker har mulighed for at forme et bæredygtigt og meningsfuldt liv. For de fleste af os sker det dog ikke af sig selv. Vi må arbejde med at overkomme og forstå vores vilkår og livsudfordringer. Som Kierkegaard siger: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.

Et bæredygtigt liv er et livsvirke, hvor der er harmoni mellem krop, sjæl og ånd. Det betyder, at vi hele tiden må balancere det, der skal ydes i det praktiske liv, med behovet for hvile og refleksion, så der er overensstemmelse mellem kræfterne og det, der skal ydes.

Vi vil inspirere højskolens elever til at forme et eget livsvirke ved at der er plads til selvrefleksion, mulighed for vejledning og adgang til inspiration fra andre menneskers livsfortællinger. Og ved at eleverne opøver mod til at turde, tillid til at kunne og styrke til at overkomme – samt ikke mindst evnen til at tackle det, der virker helt uoverstigeligt eller ikke lykkes.

Værdierne indgår i højskolens vedtægter, som du kan se her.