Forside Værdigrundlag Linjer & Fag Ledelse Stedet

Lejre Højskole

Natur  Kultur  FællesskabAdresse

Lejre Højskole

Bjergskovvej 2

4060 Kirke Såby

CVR. Nr: 41714859

Kom i kontakt

M: 5140 1525

E: Kontakt@lejrehojskole.dk
Sociale medier

Følg hos på facebook

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 - 1872)

Grundtvig havde mange roller og stor betydning i sin samtid, blandt andet som præst og salmedigter. Han var idémanden bag de danske folkehøjskoler, som er et helt særligt dansk/nordisk fænomen.

Grundvigs idéer om, at folket må oplyses og dannes for at kunne deltage i demokratiet (som var ret nyt - Grundloven er fra 1849) gennemsyrer stadig højskolebevægelsen.

Mange mennesker oplever at Grundtvigs historisk-poetiske salmer udtrykker en folkelig identitet og et folkeligt fællesskab. Læs mere om Grundtvig her.


Søren Kierkegaard (1813 - 1855)

Hvor Grundtvig taler om og til det danske folk og den folkelige bevægelse, er Søren Kirkegaard mere optaget af det enkelte menneske.

Kierkegaard peger på, at mennesket at gøre et arbejde for at blive sig selv og for at blive bevidst om sig selv, fx sin angst, skyldfølelse og småborgerlige tendenser.

Kierkegaard beskriver hvordan individuelle menneske oplever angsten ved den frihed, det er at stå alene i verden, og at påtage sig ansvaret for sine handlinger. Læs mere om Kierkegaard her.

Rudolf Steiner (1841 - 1925)

Rudolf Steiner beskriver forholdet mellem mennesker, dyr, planter, jorden og kosmos. Han giver konkrete anvisninger på hvordan mennesket fx skal dyrke jorden bæredygtigt, sådan som det udfoldes i de biodynamiske dyrknings-principper.

Steiner er også kendt for sin pædagogiske idéer, hvor kunst og praktisk arbejde kombineres med undervisning ud fra en idé om, at det som gøres med hænderne virker tilbage på hjernen og på evnen til at tænke.

Steiner peger på betydningen af at mennesket som voksen vælger at indgå og deltage aktivt i skabende fællesskaber, hvor mennesker vil noget sammen, fx forme initiativer som kan forny samfundet.


Hvorfor er højskolen inspireret af tre mænd, som forlængst er døde?

De tre mænd har til fælles, at de tager udgangspunkt i europæisk tænkning og kulturtradition. De har alle tre et (ret forskelligt) forhold til kristendom. De forskellige perspektiver er med til at give højskolen et alsidigt fokus og inspiration til at en sag kan ses og forstås fra mange sider. Her er lidt om hvad de bidrager med: